Publikace

František Hovorka – Mé zápisky

 

Celá publikace v pdf.

Jan Černý (ed.), Rakovnické paměti 19. století, druhý díl. František Hovorka – Mé zápisky. Křivoklát 2023, 118 s.

ISBN 978-80-11-02953-1

 

Nové Strašecí – dějiny v datech

 

Předmluva, obsah, tiráž

 

Jan Černý, Nové Strašecí – dějiny v datech. Vybraná fakta od 14. století do roku 2018. Nové Strašecí 2020, 143 s.

ISBN 978-80-270-7327-6

 

 

110 let včelařského spolku v Novém Strašecí 1906–2016

 

Obsah, předmluva

Jan Černý, 110 let včelařského spolku v Novém Strašecí 1906–2016. ZO ČSV Nové Strašecí 2016, 52 s.

ISBN 978-80-867772-97-4

 

Městská knihovna Nové Strašecí v historii a současnosti

 

Obsah, předmluva

Jan Černý – Jitka Tomšů, Městská knihovna Nové Strašecí v historii a současnosti. Nové Strašecí 2014, 109 s.

ISBN 978-80-903054-6-5

 

Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú

 

Obsah, předmluva

 

Jan Černý, Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú. Vybrané kapitoly z dějin města Nového Strašecí. Nové Strašecí 2013, 352 s.

ISBN 978-80-903054-3-4

 

 

Stručný přehled dějin rakovnické veřejné knihovny

 

Obsah, úvod

Jan Černý, Stručný přehled dějin rakovnické veřejné knihovny. Rakovník 2011, 51 s.

ISBN 978-80-260-0810-1

 

Rakovnické paměti 19. století

 

Celá publikace v pdf.

 

Jan Černý (ed.), Rakovnické paměti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce. Rakovník – Praha 2010, 439 s.

ISBN 978-80-86772-49-3

 

 

Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801-1834

 

Obsah, předmluva

 

Jan Černý (ed.), Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu. Nové Strašecí – Rakovník 2008, 251 s.

ISBN 978-80-86772-32-5

 

 

Přehledné dějiny muzea v Novém Strašecí

 

Celá publikace v pdf.

 

Jan Černý, Přehledné dějiny muzea v Novém Strašecí. Rakovník 2004, 131 s.

ISBN 80-85081-20-2

 

 

Jan Renner (1869–1959). Život a dílo rakovnického archiváře, muzejníka a učitele

 

Celá publikace v pdf.

 

 

Jan Černý, Jan Renner (1869–1959). Život a dílo rakovnického archiváře, muzejníka a učitele. Rakovník 1999, 164 s.

ISBN 80-85868-29-6